Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 23 czerwca 2023 r. zmarł Ś.P. Prof. zw. dr hab. Alfred Konieczny. Emerytowany Profesor, Dyrektor Instytutu Historii Państwa i Prawa UWr

Karol Greinert - 26 June, 2023 - 10:58