Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

oceny egzamin prawo pracy IV SSP

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 29 June, 2023 - 23:57

Wpisłem oceny do USOS. W dniu 4 lipca (wtorek) w godz. 14.45-15.45, pok. 120 bud. A,  można zapoznać się z pracą. Do tego czasu można wnosić zastrzeżenia co do oceny lub jej ewent. braku.