Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Konsultacje dla studentów I roku wieczorowych studiów prawa

prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz - 1 July, 2023 - 14:29

Informuję, że konsultacje dla studentów I roku  wieczorowych studiów prawa, dotyczące wyników egzaminu pisemnego z prawa rzymskiego odbędą się w poniedziałek 03.07.2023 w godz. 12-14.