Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Seminarium I rok SSE- II stopień ZAPISY

            Szanowni Państwo,
           
Uprzejmie zapraszam do zapisania się na seminarium magisterskie na kierunku Stacjonarne Studia Ekonomii- II stopnia, I rok.

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia:
1) prawa pracy; np.: unijne prawo pracy, międzynarodowe standardy ochrony pracy, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, ochrona przed mobbingiem i molestowaniem, prawo do strajku i innych form rozwiązywania sporów zbiorowych, prawo do wypoczynku, ochrona pracy, work life balance;
2) prawa ubezpieczeń społecznych; np.: ochrona przed ryzykiem socjalnym, organizacja i finansowanie ubezpieczenia społecznego, wysokość emerytury i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych- formuły wymiaru, metody finansowania zabezpieczenia emerytalnego;
3) prawa pomocy społecznej, np.: zasady pomocy społecznej- godność, subsydiarność; organizacja pomocy społecznej; udział sektora prywatnego i non- profit w realizacji zadań pomocy społecznej;
4) prawa świadczeń rodzinnych itd., np.: zasiłki rodzinne, opieka długoterminowa (long- term care), problem niesamodzielności itp. 
 
Zapisy na seminarium odbędą się w dniu 11 października br. (środa) o godz. 11:30 w pokoju 108 w bud. C (łącznik między A i C).
 
Z pozdrowieniami
Renata Babińska-Górecka