Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Renata Babińska-Górecka prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Renata Babińska-Górecka prof. UWr's picture
Email:
renata.babinska-gorecka [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

W roku akademickim 2023/2024
semestr letni:

środy od 13.00 do 14.00- forma zdalna, za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość na e-mail: renata.babinska-goreckaatuwr.edu.pl; w razie potrzeby możliwość umówienia spotkania w aplikacji Teams)

piątki od 9:30 do 10:30- pokój 108 bud. C (do 9 czerwca 2024 r.)
w tygodniu od 10 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2024 r.: piatek od 8:30-9:30 - pokój 108 bud. C
w tygodniu od 17 czerwca 2024 r. do 23 czerwca 2024 r.: poniedziałek od 8:30-9:30 - pokój 108 bud. C
w tygodniu od 24 czerwca 2024 r. do 30 czerwcca 2024 r.: piątek od 8:30 -9:30 - pokój 108 bud. C

Od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. - urlop wypoczynkowy 

 

Research career: 

Prof. UWr. dr hab. Renata Babińska- Górecka:

-ukończenie studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. (1998-2003);

- 26 czerwca 2006 r. uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na podstawie monografii "Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych";

-od października  2006 r. zatrudnienie  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

-w 2008 r. wyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazeta Prawna w kategorii prawo pracy i ubezpieczeń społecznych za książkę Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Wolters Kluwer 2007.

-od czerwca 2007 r.  pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu;

-w latach 2007-2008 zatrudnienie w  Zespole Terenowym Biura Rzecznika Praw Obywatelskim we Wrocławiu;

-od 2007 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (w latach 2007-2011 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia);

-22 grudnia 2014 r. na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa;

-od 1.04.206 r. do 30.04. 2016 r. - staż naukowy w Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik w Monachium (stypendium Max-Planck-Institut fur Sozialrecht und Sozialpolitik München).

-od 1.03.2018 r. do 31.03.2018 r. wykonawca (stanowisko: zewnętrzny ekspert ds. analiz i regulacji prawnych) w grancie: Badania i Rozwój, w  ramach projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00) w zakresie wypracowania propozycji założeń do projektów regulacji prawnych z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, w ramach określonych projektem, w tym w zakresie ich zgodności z obowiązującym systemem prawnym, konsultacje w zakresie oceny skutków regulacji proponowanych rozwiązań prawnych, a także konsultacje dotyczące ukształtowania zawodu opiekuna/asystenta w proponowanych rozwiązaniach prawnych.
 

Zainteresowania naukowe: problematyka socjalnej sytuacji prawnej jednostki w państwie, sposobu jej kształtowania i zmian w jej zakresie, teoretycznych i dogmatycznoprawnych aspektów stanowienia i stosowania prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

 Działalnośc dydaktyczna: m.in. wykłady z polityki społecznej, polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa zabezpieczenia społecznego, prawa zabezpieczenia społecznego, a także wykłady na  Podyplomowych Studiach Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (UWr.) oraz  wykłady i ćwiczenia z polityki społecznej w ramach Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Organizacja pomocy społecznej" (UWr.).