Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zapisy na seminarium z Postępowania cywilnego SNP Zaoczne

dr hab. Izabella Gil prof. UWr - 6 October, 2023 - 19:15

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na seminarium z postępowania cywilnego (szeroko rozumianego, albowiem obejmującego zakresem tematycznym przyszłych prac magisterskich zarówno zagadnienia dotyczące: postępowania cywilnego (w tym rozpoznawczego - procesu i postępowania nieprocesowego, zabezpieczającego, egzekucyjnego, arbitrażowego i międzynarodowego), ale także prawa gospodarczego (w tym postępowania rejestrowego oraz prawa handlowego), jak też postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
W roku akademickim 2023/2024 przewidziano tylko jedno seminarium z postępowania cywilnego dla studentów niestacjonarnych - zaocznych.
 Kryterium decydującym o przyjęciu na zajęcia seminaryjne będzie średnia oceń z przedmiotów cywilistycznych oraz zainteresowania szeroko rozumianym postępowaniem cywilnym.  
Zapisy na seminarium magisterskie na IV roku SSP odbędą się w niedzielę 8 października 2023 r. w pok. 102, punktualnie o godzinie 11.30. Limit miejsc wynosi 7 osób.
Zainteresowanych proszę o przybycie 15 minut przed terminem zapisów, celem przekazania informacji o średniej ocen z przedmiotów cywilistycznych oraz zainteresowań. Jeżeli o godzinie 11.30 liczba chętnych będzie co najmniej równa liczbie miejsc, lista zostanie zamknięta.
 
dr hab. Izabella Gil, prof. UWr