Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SNE(3)III - zapisy na seminarium

dr Rafał Mikowski - 16 October, 2023 - 08:40

Szanowni Państwo,
zapraszam Wszystkich zainteresowanych zgłębianiem prawa administracyjnego i pogranicza prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, w tym także okolic poniżej wskazanych obszarów w różnych płaszczyznach (prawne i ekonomiczne aspekty), a w szczególności osoby z ciekawymi pomysłami lub/i zainteresowaniami.
Zapisy odbędą się w pok. 521A, w razie wątpliwości/pytań zapraszam do wcześniejszego kontaktu na mój adres rafal.mikowskiatprawo.uni.wroc.pl
Zapraszając na seminarium dyplomowe podaję wybiórczo przykładowe tematy zrealizowane w ramach prowadzonych przeze mnie seminariów.

Prawne i etyczne aspekty aborcji w Polsce
BEZPIECZEŃSTWO E-ADMINISTRACJI W ŚWIETLE NOWYCH TECHNOLOGII
Polowanie z udziałem ptaków łowczych w prawie polskim
Problem stosowania suplementów diety w sporcie amatorskim
DOSTĘP DO BRONI PALNEJ W CELU OCHRONY OSOBISTEJ
ADMINISTRACYJNOPRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA MARIHUANY DO CELÓW LECZNICZYCH
Organizacja i funkcjonowanie sądów administracyjnych w Polsce
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wrocław
KLAUZULA PORZĄDKU PUBLICZNEGO JAKO PRZESŁANKA PRZYWRÓCENIA KONTROLI GRANICZNEJ W STREFIE SCHENGEN
PRAWNA OCHRONA ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH
RATOWNICTWO GÓRSKIE
SYTUACJA PRAWNA KOBIET W ZAKŁADACH KARNYCH W POLSCE
PRAWNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
Fundusz alimentacyjny w prawie polskim
Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
Imprezy masowe na przykładzie wydarzeń artystyczno-rozrywkowych
Zasady studiowania cudzoziemców w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego
Administracyjnoprawne regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii
Zasady i procedura naboru do Żandarmerii Wojskowej
Administracyjnoprawne regulacje ograniczające wyrób i sprzedaż wyrobów tytoniowych w Polsce
Prawne formy działania Żandarmerii Wojskowej
POZYCJA USTROJOWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE CMENTARZY W POLSCE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO
BEZGOTÓWKOWE FORMY PŁATNOŚCI JAKO PRZEDMIOT REGULACJI PRAWNYCH
Ochrona danych osobowych na przykładzie wybranych usług hotelarskich
Międzynarodowa współpraca Policji w ramach działalności polsko-niemieckiej grupy operacyjno-śledczej "Nysa"
KONTROLA DROGOWA PRZEPROWADZANA PRZEZ INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
Samorząd zawodowy na przykładzie samorządu adwokackiego
SYSTEM WIĘZIENNICTWA W POLSCE
Pozycja ustrojowa służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
POLITYKA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DZIEDZINIE ROZBROJENIA I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ADMINISTRACYJNOPRAWNE REGULACJE DOTYCZĄCE OGRANICZANIA SMOGU W MIASTACH
PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN W POLSCE
PRAWNE FORMY OCHRONY ZASOBÓW ŚRODOWISKA W POLSCE
WŁADZTWO ADMINISTRACYJNE W PROCESIE BUDOWLANYM
ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA OSÓB DUCHOWNYCH W WOJSKU POLSKIM
KARTA POBYTU DLA CUDZOZIEMCÓW
PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ
OCHRONA DANYCH WRAŻLIWYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH
ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W POLICJI
FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA INSTYTUCJI KULTURY NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
ZMIANA IMIENIA NA GRUNCIE POLSKIEGO PRAWODAWSTWA
Administracyjnoprawne regulacje dotyczące papierosów elektronicznych
Regulacje prawne dotyczące zakładów bukmacherskich w Polsce
Procedury antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie Juwenaliów Uniwersytetu Wrocławskiego
ADMINISTRACYJNOPRAWNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZASAD UMIESZCZANIA ZNAKÓW DROGOWYCH
ADMINISTRACYJNOPRAWNE REGULACJE DOTYCZĄCE UBOJU RYTUALNEGO W POLSCE
STATUS PRAWNY POJAZDU ZABYTKOWEGO