Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Konsultacje dnia 22.10

dr hab. Maciej Pichlak prof. UWr - 21 October, 2023 - 20:17

Konsultacje w dniu 22 października 2023 odbędą się w godzinach 14.10 - 15.10.