Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Maciej Pichlak prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Maciej Pichlak prof. UWr's picture
Kontakt: 

pokój 302, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2828
Email:
maciej.pichlak [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje na początku semestru letniego 2023/2024:
- 19.02, godz. 10.00 - 12.00
- 26.02, godz. 09.00 - 10.00
- 28.02, godz. 16.00 - 17.00
- 02.03 - 16.03: wyjazd służbowy
Po 16.03: poniedziałki, 9.00 - 11.00

Office hours at the beginning of the Spring semester 2023/2024:
- 19.02, 10.00 - 12.00
- 26.02, 09.00 - 10.00
- 28.02, 16.00 - 17.00
- 02.03 - 16.03: research leave
After 16.03: Monday, 9.00 - 11.00

-
Terminy konsultacji mogą podlegać zmianom! Proszę każdorazowo sprawdzić najnowsze ogłoszenia.
The office hours may be subject to change. Please verify the latest news (Polish "ogłoszenia").
-
Konsultacje dla studentów zaocznych:
stacjonarne: 22.10.2022, 14.10-15.10; 07.01.2023, 14.00-15.00
online (MS Teams): 29.10.2022, 13.00-14.00; 04.11.2022, 16.45-17.45

Research career: 

Zainteresowania badawcze:
- refleksyjność prawa;
- regulacja ryzyka w prawie;
- refleksyjny konstytucjonalizm;
- prawo i teoria społeczna.

Research interest:
- reflexivity of law
- risk regulation in law
- reflexive constitutionalism
- law and social theory

Projekty badawcze/ Research projects:
1. PRACTIS: Power, Reflexivity And ConsTitutional crisIS
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki. Projekt OPUS 2021/43/B/HS5/00414, lata 2022-2025
rola w projekcie: wykonawca (kierownik projektu: dr Krzysztof Kaleta, Uniwersytet Warszawski)
2. European network for Argumentation and Public PoLicY analysis APPLY (zakończony)
Jednostka finansująca: COST - The European Cooperation in Science and Technology, Nr projektu CA17132, lata 2018-2023
Rola w projekcie: Working Group member; Management Committee subtitute.
https://www.cost.eu/actions/CA17132  
https://publicpolicyargument.eu/ 
3. Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności/ Models of Legal Regulation of Risk in the Light of the Theory of Reflexivity (zakończony)
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki. projekt OPUS 2016/23/B/HS5/00873, lata 2017-2022
Rola w projekcie: kierownik; główny wykonawca (Principal Investigator)