Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Olimpiada z Prawa Administracyjnego (V edycja)

Karol Greinert - 16 November, 2023 - 12:53

Zakład Prawa Administracyjnego oraz Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego im. T. Bigo serdecznie zapraszają Studentki i Studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Administracja do udziału w V edycji Olimpiady z Prawa administracyjnego. 
 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
 

  1. pierwszy etap – w dniu 12 stycznia 2024 roku – test jednokrotnego wyboru (w formie pisemnej);
  2. drugi etap – w dniu 15 stycznia 2024 roku – udzielenie odpowiedzi na zagadnienie problemowe (w formie odpowiedzi ustnej);
  3. trzeci etap – w dniu 15 stycznia 2024 roku – rozwiązanie kazusu (w formie odpowiedzi ustnej). 

Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres e-mail: olimpiadapaknst@gmail.com w terminie do dnia 23 grudnia 2023 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko Studentki/Studenta;
  2. kierunek i rok studiów;
  3. numer indeksu;
  4. numer grupy ćwiczeniowej z przedmiotu Prawo administracyjne, do której przypisana(-y) jest Studentka/Student. 

Zakres przedmiotowy Olimpiady obejmuje sprawy mieszczące się w ramach zagadnień egzaminacyjnych z Prawa administracyjnego w roku akademickim 2023/2024. Zagadnienia stanowią punkt odniesienia dla formułowania pytań testowych, zagadnień problemowych oraz kazusów. 
 
Regulamin Olimpiady jest dostępny pod następującym adresem:
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/Regulam...
 
Link do wydarzenia na Facebook’u:
https://www.facebook.com/events/726464079387470/?ref=newsfeed
 
Szczegółowe informacje, dotyczące VI edycji Olimpiady z Prawa administracyjnego dla Studentek i Studentów kierunku Prawo (SSP, SNPW i SNPZ), zostaną opublikowane już wkrótce!