Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prezentacje z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (2023/2024)

mgr Paolo Janiszewski - 16 November, 2023 - 18:39

Zgodnie z organizacją roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim okres zajęć dydaktycznych w semestrze zakończył się.