Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd terytorialny wobec współczesnych wyzwań”

Karol Greinert - 20 November, 2023 - 07:11

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo UWr zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Samorząd terytorialny wobec współczesnych wyzwań”, która odbędzie się 14 grudnia 2023 r. w formie zdalnej (przy użyciu aplikacji MS Teams).
 
„W poszukiwaniu nowego modelu wyborów samorządowych” - to temat przewodni I edycji Konferencji, której obrady skupią się wokół, niezwykle aktualnej, problematyki modelu organizacji prawnej wyborów samorządowych w gminach, powiatach i województwach jako jednej z podstawowych form demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 
Do udziału czynnego zachęcamy zarówno studentów(-ki) i doktorantów(-ki), jak również przedstawicieli(-ki) nauk prawnych i społecznych, a także praktyków samorządowych - wszystkich, których refleksje i doświadczenia mogą wzbogacić dyskusję nad podejmowaną problematyką różnorodnych aspektów organizacji prawnej wyborów samorządowych! W programie Konferencji przewidziane będą zarówno panele eksperckie oraz panele studencko-doktoranckie. Przewidywany czas na każde wystąpienie to 10-15 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych abstraktów.
- Formularz zgłoszenia udziału czynnego: https://forms.office.com/e/dP7wUie4r2 (przyjmowanie zgłoszeń do 26.11.2023 r.)
 
Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką samorządu terytorialnego, a także prawa wyborczego do udziału biernego!
- Formularz rejestracji udziału biernego: https://forms.office.com/e/n8HtdrtHi7 (przyjmowanie zgłoszeń do 10.12.2023 r.)
 
- Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://fb.me/e/378YPySAr