Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Język obcy dla prawników - dodatkowy termin testu i wyniki rekrutacji z 17.01.24

dr Agnieszka Malicka - 13 Grudzień, 2023 - 11:45

DODATKOWE TETSY KWALIFIKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO  ODBĘDĄ SIĘ W CZWARTEK, 15.02.2024 O GODZ. 15.45 ONLINE (z wykorzystaniem narzędzi platformy MS Teams oraz forms). 
                                                                     
Zgłoszenia na dodatkowy test kwalifikacyjny proszę przesłać najpóźniej do 14.02.2024.
Link do formularza zgłoszeniowego:   https://forms.office.com/e/5EWJLa6CF8                     
Studenci, którzy zgłoszą się na testy kwalifikacyjne otrzymają 15.02.2024 przed południem link do spotkania.

Informacje o kursach i testach - poniżej w tym ogłoszeniu!

Zapraszamy wszystkich studentów zaintersowanych podniesieniemi doskonaleniem swoich kompetencji językowych!

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl
                    

WYNIKI TESTU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (17.01.2024)
Osoby, które pisały test kwalifikacyjny z języka angielskiego otrzymały na swoje skrzynki mailowe informację, czy zostały zakwalifkowane na kurs prawniczego języka angielskiego rozpoczynający się w semestrze letnim 2024. Na początku semestru prowadzący zajęcia prześlą informację o terminie zajęć organizacyjnych, na których ustalone zostaną terminy zajęć w semestrze letnim.                                                                                    

JĘZYK OBCY DLA PRAWNIKÓW  -  REKRUTACJA NA KURSY 2023/24

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych także w tym roku akademickim organizuje dla studentów prawa (studia stacjonarne i wieczorowe) z lat I -  IV  intensywne kursy języka obcego dla prawników. 
 
Kursy rozpoczynają się w semestrze letnim 2023/24 i trwają 3 semestry (łącznie 180 godz. zajęć) 

 

ZAPRASZAMY NA KURSY
PRAWNICZEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO lub HISZPAŃSKIEGO 

 
Udział w kursach jest nieodpłatny i niezależny od limitu godzin języka obcego oferowanych przez SPNJO!

 

Udział w kursach prowadzonych w PNPJO to świetne przygotowanie do wyjazdów na studia na zagranicznych uniwersytetach i do odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ (zaświadczenie o udziale w kursach w PNPJO stanowi także potwierdzenie znajomości języka niezbędne w procesie rekrutacji w ramach programu ERASMUS+),  do podjęcia nauki w działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii szkołach prawa obcego (Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Hiszpańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego – informacje o aktualnej ofercie szkół prawa obcego dostępne są na stronie: https://prawo.uni.wroc.pl/szkoly-prawa-obcego) oraz do  udziału w studenckich konferencjach międzynarodowych oraz symulacjach rozpraw sądowych, a także praktyk w krajowych w kancelariach obsługujących podmioty zagraniczne.
 

Kursy prawniczego języka obcego to nie tylko nauka terminologii prawniczej z wybranego języka, ale także możliwość poznania podstaw zagranicznych systemów prawnych i spotkań z prawnikami z innych państw. 

Zatem,
jeżeli jesteś studentem dziennych lub wieczorowych studiów prawa i planujesz wyjazd na studia lub praktyki za granicę, udział w międzynarodowej konferencji studenckiej, albo marzysz o pracy w kancelarii obsługującej zagranicznych klientów,  międzynarodowej korporacji, banku, lub w instytucjach UE
pomyśl już dzisiaj o swojej przyszłej karierze, wykorzystaj w pełni swój czas na studiach i przygotuj się do oczekiwań rynku pracy!
Weź udział w kursach specjalistycznego języka obcego dla prawników w PNPJO!

 

Rekrutacja na kursy odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych z ogólnej znajomości wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski lub hiszpański). 
 
Test kwalifikacyjny odbędzie się 17.01.2024r. (środa) o godz. 17.30 z wykorzystaniem narzędzi platformy MS Teams oraz Forms.  

Zgłoszenie na test kwalifikacyjny proszę przesłać za pomocą formularza najpóźniej do 15.01.2024r. Link do formularza: https://forms.office.com/e/DBGJYBDPxV 

 
Wszyscy studenci, którzy w terminie do 15.01.2024r.  prześlą formularz  zgłoszeniowy otrzymają 16.01.2024r. (wieczorem) drogą mailową szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych z linkiem do sotkania na platformie MS Teams.
 

  
Dodatkowych informacji o kursach i testach udziela kierownik Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych
dr Agnieszka Malicka  w godzinach konsultacji (informacja o terminach konsultacji znajduje się na stronie pracownika) 

 
 

Zapraszamy do udziału w kursach!