Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Szkolenie Krajowy Rejestr Zadłużonych

Karol Greinert - 14 Styczeń, 2024 - 19:25

W dniu 10 lutego 2024 r. odbędzie się, organizowane przez działające na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, szkolenie “Krajowy Rejestr Zadłużonych”.
Szkolenie adresowane jest do doradców restrukturyzacyjnych, profesjonalnych pełnomocników, pracowników wierzycieli masowych oraz pracowników podmiotów publicznych odpowiedzialnych za dokonywanie zgłoszeń wierzytelności.
W ramach szkolenia omówiona zostanie regulacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w tym zmiany wprowadzone do postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Zadłużonych jako systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne (w szczególności regulacja dotycząca indywidualnego konta użytkownika, wnoszenia pism procesowych, doręczeń, orzeczeń w systemie teleinformatycznym i obwieszczeń).
Szkolenie będzie miało wymiar praktyczny - zaprezentowane zostaną główne funkcjonalności systemu KRZ (Portal publiczny, Portal użytkowników branżowych i Portal użytkowników zarejestrowanych) z przykładowymi czynnościami.
Prowadzącymi będą naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego i przedstawiciele Asseco Poland S.A. (wykonawcy systemu KRZ): dr hab. prof. UWr Izabella Gil (Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Postępowania Cywilnego na WPAiE UWr. Radczyni prawna), dr Łukasz Goździaszek (Adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat. Specjalizuje się w problematyce prawnej funkcjonowania komunikacji elektronicznej), Krystyna Rogala (Doktorantka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikantka radcowska) oraz Kaja Pikor (Przedstawiciel Asseco Poland S.A., Analityk Systemów Informatycznych, Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydziału Informatyki, kierunek studiów Informatyka, specjalizacja Programista aplikacji biznesowych).
Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Czas trwania to 6h, w tym część teoretyczna 3h i część praktyczna 3h. Koszt szkolenia wynosi 650 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku minimalnej liczby uczestników.
Osoby zainteresowane proszone są o wniesienie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:
https://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/06/formularz_zgłoszeniowy.pdf
Formularz można złożyć stacjonarnie lub przesłać pocztą tradycyjną (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, budynek A, parter, pok. nr 4, 5, 6), lub wysłać skanem na e-maila: podyplomowe.wpaeatuwr.edu.pl
Regulamin szkoleń i wzór umowy dostępne pod linkiem: https://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl/index.php/do-pobrania/