Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Digital Justice Seminar Series: Nowe technologie we współpracy międzynarodowej w sprawach karnych - perspektywa prokuratora

Karol Greinert - 17 January, 2024 - 08:35

Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice serdecznie zaprasza na następne spotkanie z serii Digital Justice Seminar Series. Tym razem prokuratorka Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie opowie o stosowaniu nowych technologii w sprawach karnych. Aktualnie prokuratura odgrywa istotną rolę w międzynarodowej współpracy w sprawach karnych, gdzie w ostatnich latach zaobserwowano dynamiczne zmiany związane z postępem technologicznym. Rozwój technologii skutkował wprowadzeniem istotnych modyfikacji, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji i dowodów między państwami Unii Europejskiej oraz całego świata. Te zmiany, choć oczywiste i konieczne dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, stawiają przed prokuraturą znaczne wyzwania, o których usłyszymy w czasie seminarium.  

Agnieszka Kępka jest prokuratorką Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, a następnie aplikację prokuratorską. Swoją pracę rozpoczęła w Prokuraturze Rejonowej w Puławach. Następnie pracowała w Prokuraturze Rejonowej Lublin-Północ i Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, Wydziale Śledczym, gdzie prowadziła postępowania dotyczące głównie działalności zorganizowanych grup przestępczych. Od 2008 roku jest punktem kontaktowym Europejskiej Sieci Sądowej, zaś od 2011 roku zajmuje się tzw. obrotem prawnym z zagranicą. W ostatnim czasie została wyznaczona do bycia trenerem w zakresie wprowadzanego w tymże obrocie systemie EDES, czyli platformy do wymiany dowodów i wniosków o pomoc prawną (europejskich nakazów dochodzeniowych). Jest również rzeczniczką prasową Prokuratury Okręgowej w Lublinie.   

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. 

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2024 roku o godzinie 13.00 w Sali 2.02D na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii oraz online na platformie MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo...