Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

KPOŚD, gr. 1, oceny

dr Patrycja Mieszkalska - 23 January, 2024 - 16:29

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczam oceny z prezentacji, testu oraz na koniec z ćwiczeń wg poniższego wzoru:
ocena z prezentacji + ocena z testu = ocena z ćwiczeń

311679 - 4 + 3,5 = 4
291821 - 4 + 4 = 4 (nieobecność do zaliczenia)
311616 - 4 + 4,5 = 4 
341086 - 4 + 3,5 = 4
341113 - 5 + 4,5 = 5
341194 - 4 + 4 = 4 
313994 - 5 + 4 = 4,5
314771 - 5 + 4 = 4,5
342876- 4 + 3,5 = 4
302062- 5 + 4,5 = 5
308706- 4 + 4 = 4
340961- 4,5 + 4 = 4
317345- 4 + 3 = 3,5 (nieobecnośc do zaliczenia)
309183- 5 + 3,5 = 4
337047- 4,5 + 3,5 = 4
282625- 4,5 + 4 = 4
314166- 4 + 3,5 = 4
341251- 4 + 4 = 4
341303- 4 + 3,5 = 4
341209- 4 + 3,5 = 4
341624- 4 + 3,5 = 4
343405- 4 + 4,5 = 4
316693- 4,5 + 4 = 4
341291- 4,5 + 4,5 = 4,5
338074- 4 + 3,5 = 4
319916- 4,5 + 3 = 4
340261- 4 + 3,5 = 4
316170- 4 + 3 = 3,5
277579- 4 + 3 = 3,5
256511- 4 + 3,5 = 4

Gratuluję!

Patrycja Mieszkalska