Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Patrycja Mencel

Ph.D. Student

Phone:
+48 71 375 2402
Email:
patrycja.mencel [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje dla studentów odbywają się każdorazowo po zajęciach i trwają jedną godzinę zegarową.

 

Research career: 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

1. Wygłoszenie referatu pt.: Specjalne użycie broni jako nowe narzędzie w walce z zamachami terrorystycznymi w Polsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,24 h Kryminalistyki", 16 grudnia 2017 r. Uniwersytet Wrocławski, WPAiE, Wrocław.

2. Wygłoszenie referatu pt.: Aspekt prawny zjawiska porwań rodzicielskich podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Dziecko i Prawo ", 24-25 kwietnia 2018 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

3. Wygłoszenie referatu pt.: Nowoczesne metody poszukiwania osób zaginionych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej ", 23 listopada 2018 r. Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, KUL, Lublin.

4. Wygłoszenie referatu pt.: Wykorzystanie dronów do poszukiwania osób zaginionych podczas V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kryminalistycznej ,,50 Twarzy Zbrodni ", 7-9 grudnia 2018 r. Collegium Biologicum, Poznań.

5. Wygłoszenie referatu pt.: Problem społeczny zaginięć dzieci i młodzieży w Polsce podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ,,Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata", 31 maja - 1 czerwca 2019 r. Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki.

6. Wygłoszenie referatu pt.: Prawne i etyczne ujęcie eutanazji podczas X Międzynardowego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Idee-Człowiek-Filozofia, 19 lipca 2019 r. Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II, Stary Sącz.

7. Wygłoszenie referatu pt.: Kiedy zaginął człowiek…- analiza przyczyn zjawiska podczas I Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej Globalne problemy sfery psychicznej człowieka, 12 września 2019 r., Jastrzębie-Zdrój.

8. Wygłoszenie referatu pt.: Przemyt zwierząt w Polsce podczas IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – inny/obcy byt” pt. „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity - stereotypt - uprzedzenia", 27 września 2019 r., Sosnowiec.

9. Wygłoszenie referatu pt.: Realia funkcjonowania grup poszukiwawczo-ratowniczych w Polsce podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kryminalistyczne aspkety poszukiwania osób zaginionych, 15 listopada 2019 r., WPAiE, Uniwersytet Wrocławski.

10. Wygłoszenie referatu pt.: Edukacja w systemie zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży podczas XIV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2019, 23 listopada 2019 r., Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.

11. Wygłoszenie referatu pt.: Zaginięcie związane z podejrzeniem popełnienia zabójstwa osoby zaginionej podczas I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kryminalistycznej 50 twarzy zbrodni, 8 grudnia 2019 r., Collegium Biologicum, Uniwersytet Poznański.

12. Wygłoszenie referatu pt.: Stanowisko religii wobec samobójstwa podczas III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Orient daleki i bliski, 20 grudnia 2019 r., WPAiE, Uniwersytet Wrocławski.

13. Wygłoszenie referatu pt.: Uruchomienie systemu poszukiwania osób zaginionych poprzez złożenie zawiadomienia o zaginięciu osoby podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 24h Kryminalistyki, 11 stycznia 2020 r., WPAiE, Uniwersytet Wrocławski

14. Wygłoszenie referatu pt.: The use of drones to look for missing persons podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej International online conference on economics and social sciences, 9 września 2020, Cyprus, Science University.

15. Wygłoszenie referatu pt.: The Etiology of the Phenomenon of Missing People  podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Eurasian conference on language and social sciences, 17 października 2020, Antalya, Turkey.

WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZEŃ NAUKOWYCH:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kryminalistyczne aspkety poszukiwania osób zaginionych, 15 listopada 2019 r., WPAiE, Uniwersytet Wrocławski.

UKOŃCZONE SZKOLENIA:
Profilowanie kryminalne (prelegent dr Maciej Szaszkiewicz), Ośrodek Psychologii Sądowej i Pomocy Psychologicznej (organizator),  Wrocław 2018.

Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw (prelegent dr Bogdan Lach), Eruditio Szkolenia (organizator), Wrocław 2020.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BADAWCZYM:
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Nowe konteksty, Członek zespołu badawczego oraz autorka rozdziału w monografii naukowej, Laboratorium wiedzy Artur Borcuch, III-IX. 2019 r.

STYPENDIA NAUKOWE:
- Stypendium doktoranckie WPAiE w roku akademickim 2019/2020
- Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów WPAiE w roku akademickim 2019/2020
- Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla najlepszych doktorantów WPAiE w roku akademickim 2019/2020
- Stypendium doktoranckie WPAiE w roku akademickim 2020/2021
- Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów WPAiE w roku akademickim 2020/2021
- Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla najlepszych doktorantów WPAiE w roku akademickim 2020/2021

Doktorantka publikuje także teksty prawnicze na blogu biura detektywistycznego.