Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Gr 1 ZSP II - wyniki kolokwium i oceny cząstkowe za semestr zimowy

dr hab. Monika Tenenbaum-Kulig - 29 January, 2024 - 09:52

Szanowni Państwo,

Poniżej wskazuję oceny z kolokwium z prawa cywilnego oraz oceny cząstkowe za semestr zimowy (w przypadku spełnienia warunków do uzyskania tej oceny i wystawienia oceny pozytywnej):

337413 - 3,0; 3,5
318670 - =3; 3,0
340124 - 2,0
331961 - 3,0; 3,5
309266 - 3,0; 3,0
205903 - 4,0; 4,5
338348 - 2,0
342886 - =3; 3,0
339113 - 2,0
340753- =3; 3,0
338559 - 3,0; 3,5
341301 - 2,0
339100 - 2,0
315049 - 4,0; 4,5
274669 - 3,0; 3,0
340659 - 4,5; 4,5