Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Międzynarodowe prawo karne - Kryminologia - egzamin przedterminowy

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 29 January, 2024 - 10:07

Uprzejmie informuję, że oceny z przedterminu zostały wpisane do systemu USOS. Wgląd w prace jest możliwy podczas dyżuru. 

Brak oceny w usos oznacza konieczność przystąpienia do egzaminu w regularnym terminie. 

 Bartłomiej Krzan