Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

konsultacje 6.03

dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr - 5 March, 2024 - 16:17

Szanowni Państwo,
w związku z nagłym wyjazdem muszę przełożyć konsultacje - zamiast 6.03 odbęda się w piątek  8.03 od godz. 9.30

Bardzo przepraszam za zmianę 
Ryszard Balicki