Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Seminarium „Court service- a universal problem of efficiency of judicial proceedings”

Karol Greinert - 9 April, 2024 - 16:24

                                                                         
Zespół Badawczy Prawa Cywilnego Procesowego, Prawa Medycznego i Nowych Technologii działający na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na Międzynarodowe Seminarium „Court service- a universal problem of efficiency of judicial proceedings”, które odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. w formie zdalnej.
 
Doręczenie sądowe w postępowaniu cywilnym jest sposobem informowania stron o czynnościach podejmowanych przez sąd i uczestników. Skuteczne dokonanie tej czynności jest wyrazem ochrony interesów stron postępowania i pociąga za sobą szereg skutków prawnych takich jak rozpoczęcie biegu terminów określonych przepisami. Celem Seminarium jest omówienie roli doręczenia sądowego w postępowaniu sądowym w oparciu o różne modele doręczenia stosowane w różnych systemach prawnych.
 
Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny pod adresem: https://courtserviceseminar.usz.edu.pl/#register
Szczegóły: https://courtserviceseminar.usz.edu.pl/