Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ZAWIADOMIENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Karol Greinert - 12 April, 2024 - 12:29

                                                                                ZAWIADOMIENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
                                                                                                  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

  
                              DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA DZIEKANA Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr                                 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje harmonogram czynności związanych z postępowaniem w sprawie wyłonienia kandydata na dziekana: 
 
18 kwietnia 2024 r. (czwartek), w godz. 9:30-11:30, w sali 118 A przyjmowanie przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej:                                                                                 

  1. zgłoszeń wstępnych kandydatów na dziekana; 
  2. zgód na kandydowanie wstępnych kandydatów na dziekana; 
  3. oświadczeń wstępnych kandydatów na dziekana o spełnieniu wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego; 
  4. oświadczeń lustracyjnych/informacji lustracyjnych wstępnych kandydatów na dziekana. 

24 kwietnia 2024 r. (środa), w godz. 13:30-14:30, w sali 2D im. Witolda Świdy  wydziałowa debata wyborcza, na której odbędzie się prezentacja wstępnych kandydatów/wstępnego kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
                                                         

25 kwietnia 2024 r. (czwartek), w godz. 11:00-14:00, w sali 1D im. Unii Europejskiej posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
w sprawie wyboru kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

 
                                                     
                                                                                                                                                                                       dr hab. Tomasz Dolata, prof. UWr
                                                                                                                                                                       /Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej/