Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału

Karol Greinert - 18 April, 2024 - 14:37

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
  
 
W dniu 25. kwietnia 2024 r. o godz. 11:00 w  Sali 1 D im. Unii Europejskiej
 
rozpocznie się posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 
zwołane w celu wyboru kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 
Proponowany porządek posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr:
 

  1. Otwarcie posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii(zwane dalej posiedzeniem).                                                        
  2. Wyznaczenie protokolanta posiedzenia.
  3. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
  4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  5. Przedstawienie kluczowych przepisów dotyczących wyboru kandydata na Dziekana.
  6. Postępowanie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Kolegium Elektorów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (na kadencję 2024-2028).
  7. Postępowanie dotyczące głosowania w sprawie wyboru kandydata na Dziekana.
  8. Podanie wyników głosowania elekcyjnego w sprawie wyboru kandydata na Dziekana.
  9. Ustalenie, czy wstępny kandydat na Dziekana uzyskał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy składu Kolegium Elektorów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii i związanych z tym konsekwencji dla dalszego przebiegu posiedzenia. 
  10. Zamknięcie posiedzenia.