Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki kolokwium PPZS gr 2

dr hab. Karolina Stopka prof. UWr - 27 May, 2024 - 07:12

340637 - 3+
338837 - 3
337345 - 3+
339270 - 3-
337834 - 3
340747 - 4
340495 - 3
339407 - 2
333424 - 3
337452 - 3+
337453 - 3-
339390 - 2
340619 - 3+
337063 - 4
341346 - 2
338462 - 4
331017 - 3
337615 - 3+
340669 - 3
338211 - 3-
340412 - 3-
339578 - 2

Kolokwium (0cena 2) można poprawić na ostatnich zajęciach.
K. Stopka