Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Karolina Stopka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 121, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
karolina.stopka [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

1) konsultacje dla studentów:  a) pon. godz. 12:00-13.00  forma zdalna za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość na e-mail: karolina.stopkaatuwr.edu.pl; w razie konieczności możliwość umówienia per e-mail spotkania przy użyciu aplikacji Teams w godzinach konsultacji zdalnych), b) czwartek godz. 11.00.-12.00 pok. 121 A, w dniu 27.04 - godzina 10.00-11.00, od dnia 1.05 - piątek godz. 8.15.-9.15
2) dyżur pełnomocnika ds. przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników UWr. - piątek godz. 09:15-11:15 pok. 121 bud. A. (za wyjątkiem 5.05. (wyjazd) , lub rozmowa w aplikacji MS Teams w terminie umówionym per e-mail .
 

Research career: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy. W latach 2003 - 2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2006 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od maja 2010 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2013/2014 kierownik studiów podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

W 2010 r. wyróżniona w konkursie Złote Szkrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za książkę: Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej.

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi i dogmatycznymi zagadnieniami z zakresu prawa socjalnego, w tym przede wszystkim problematyką świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń odszkodowania socjalnego.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, wykłady z Instrumentów prawnych rynku pracy; ćwiczenia z Prawa zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie i licencjackie z prawa pracy i prawa socjalnego. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z prawa pomocy społecznej na studiach podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.