Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Karolina Stopka prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Karolina Stopka prof. UWr's picture
Kontakt: 

pokój 121, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
karolina.stopka [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje i dyżur pełnomocnika od 19 lutego 2024 r.:
1) konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:  środa 8.45-9.45 (stacjonarne) i pon. 10.00-11.00 (aplikacja MS Teams po uprzednim umówieniu spotkania per a-mail
2) konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: 16.03 - godz. 9.30-10.30, 24.03, 21.04, 02.06 - godz. 11.15-12.15, 16.06 - 12.15-13.15 - forma zdalna, aplikacja MS Teams po uprzednim kontakcie per a-mail)
2) dyżur pełnomocnika ds. przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników UWr. w czerwcu 2024 r. 7.06 godz. 9.30-11.30, 14.06 godz. 9.30-11.30, 19.06 - 9.45-11.45. 26.06-9.30-11.30
Urlop wypoczynkowy -  od 1 do 29 lipca oraz od 9 sierpnia do 3 września br.

Research career: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy. W latach 2003 - 2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2006 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od maja 2010 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2013/2014 kierownik studiów podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

W 2010 r. wyróżniona w konkursie Złote Szkrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za książkę: Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej.

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi i dogmatycznymi zagadnieniami z zakresu prawa socjalnego, w tym przede wszystkim problematyką świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń odszkodowania socjalnego.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, wykłady z Instrumentów prawnych rynku pracy; ćwiczenia z Prawa zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie i licencjackie z prawa pracy i prawa socjalnego. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z prawa pomocy społecznej na studiach podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.