Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Karol Greinert - 27 May, 2024 - 19:44

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
                            Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
                                     Uniwersytetu Wrocławskiego                                  

o sposobie zgłaszania przez nauczycieli akademickich kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich