Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Oceny z kolokwium z 28 maja 2024 r. z Prawa cywilnego - części ogólnej i prawa zobowiązań - grupy 1 i 2, I rok SSP

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że właśnie rozesłałam drogą mailową informacje o punktacji i ocenach uzyskanych z kolokwium (podane według numerów indeksów) z Prawa cywilnego - części ogólnej i prawa zobowiązań przez osoby z grup 1 i 2 (I rok SSP), które przystąpiły wczoraj do tego kolokwium. Uprzejmie proszę o zapoznanie się przez Państwo z otrzymanymi ocenami oraz dalszymi informacjami przesłanymi przeze mnie drogą mailową odnośnie do ostatnich zajęć oraz poprawy kolokwium.

Joanna Kuźmicka-Sulikowska