Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wpis do USOS ocen z egzaminu przedterminowego z Prawa rzeczowego i spadkowego z 4 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że właśnie wpisałam do USOS oceny z egzaminu przedterminowego z Prawa rzeczowego i spadkowego przeprowadzonego w dniu 4 czerwca 2024 r. dla studentów III roku jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa. Proszę wszystkie osoby, które przystąpiły do tego egzaminu, o sprawdzenie, czy ocena ta pojawiła się im w USOS (jako ocena z egzaminu w I terminie). Ewentualny brak oceny proszę niezwłocznie sygnalizować drogą mailową do piątku 7 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 albo osobiście w piątek 7 czerwca 2024 r. w godz. 12.00-13.00 w gab. 104 w bud. A. Również wówczas (to jest w najbliższy piątek 7 czerwca 2024 r. w godz. 12.00-13.00 w gab. 104 w bud. A) osoby, które pisały ten egzamin, mogą obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną i sposób jej ocenienia (po uprzednim okazaniu swojej legitymacji studenckiej),