Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Konsultacje USOS - SSP II / SNP(W) II / SNP(Z) II / SSA I

dr Jolanta Behr - 12 June, 2024 - 09:24

Szanowni Państwo,

oceny z ćwiczeń z Prawa Administracyjnego widnieją w systemie USOS. Proszę o zweryfikowanie ich poprawności oraz niezwłoczne zgłoszenie uwag w formie mailowej. Protokoły zamykają się w dniu 16.06.2024 r. i po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzanie zmian.
Konsultacje USOS wyznaczam na dzień 13.06.2024 r. w godz. 13:00-15:00.

Z wyrazami szacunku,
Jolanta Behr