Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Jolanta Behr

Kontakt: 

pokój 504, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

tel.: (71) 375-22-67

Email:
jolanta.behr [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Funkcję opiekuna praktyk studenckich na kierunku administracjia (SSA 3, SNA 3, SSA 2) pełni obecnie Pan dr Rafał Mikowski

Research career: 

1. Zainteresowania badawcze: ustrój samorządu terytorialnego (w szczególności gminy), administracja świadcząca, usługi niematerialne oraz pozycja jednostki wobec administracji publicznej.
2. Dorobek naukowy:
a. Monografie:

J. Behr, J. Blicharz, Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym, Wrocław 2018
b. Artykuły / rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne (patrz: publikacje).
3. Granty
.
4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń.
5. Stypendia / staże naukowe:
- Summer Course The European System of Human Rights Protection - IX 2013;
- Udział w programie wymiany studentów Erasmus - Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder - semestr zimowy 2013/2014.
6. Nagrody.
7. Pozostałe publikacje:
Wywłaszczenie. Zarys problematyki, WKSHnr 2/2014, s. 10-31;
Abortion as a baffling phenomenon in polish legal order - comparison with selected common law countries (selected issues), WKSHnr 1/2014, s. 30-51;
Wpis do rejestru zabytków jako prawna forma ochrony zabytków, WKSHnr 1/2013, s. 31-37.