Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Uniwersytecka Poradnia Prawna

 

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, że wznowione jest od 20.02.2024 r. przyjmowanie nowych spraw do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej drogą mailową i drogą tradycyjnej korespondencji listowej. Jeśli chodzi natomiast o dyżury stacjonarne, to tutaj na stronie internetowej podane zostaną dni i godziny kolejnych dyżurów stacjonarnych po ich ustaleniu. Dyżury stacjonarne dla osób chcących osobiście wnieść o udzielenie porady odbywać się będą przy ul. Więziennej 10/12 we Wrocławiu. 
Szczegółowe informacje w kwestii wnoszenia o poradę prawną poniżej, wraz z regulaminami i formularzami wnioskowania o poradę.
 

....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej mailowo prosimy zatem o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 1 udzielania porad prawnych w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikowania się się na odległość) w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres mailowy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (uppatuwr.edu.pl) wypełnionego Formularza Nr 1 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w zdalnym trybie udzielania porad prawnych (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją (zasady składania formularza są także zawarte w art. 11 wyżej wymienionego Regulaminu).

Z kolei osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej drogą tradycyjnej korespondencji listowej prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 2 udzielania porad prawnych drogą korespondencji listowej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres korespondencyjny Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (Uniwersytecka Poradnia Prawna, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław) wypełnionego Formularza Nr 2 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej drogą korespondencji listowej (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją.

Natomiast osoby zainteresowane osobistym zgłoszeniem sprawy do opracowania porady prawnej prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem nr 3 udzielania porad prawnych w trybie stacjonarnym w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych zapraszamy do zgłoszenia się na dyżur stacjonarny członków Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy ul. Więziennej 10/12 we Wrocławiu. Celem zgłoszenia w ten sposób sprawy niezbędne będzie wypełnienie zamieszczonego poniżej Formularza Nr 3 zgłoszenia sprawy w trybie stacjonarnym do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego celem uzyskania porady prawnej w trybie stacjonarnym. By przyspieszyć procedurę przyjmowania sprawy najlepiej wydrukować ten formularz i go wypełnić, po czym z już wypełnionym zgłosić się na wskazany dyżur stacjonarny. W razie wątpliwości co do wypełnienia określonych elementów formularza pomocy w tym zakresie mogą udzielić członkowie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dyżurujący na takim dyżurze stacjonarnym.
UWAGA! Pod adresem ul. Więzienna 10/12 we Wrocławiu odbywają się tylko wyżej wspomniane dyżury stacjonarne, natomiast prosimy w żadnym wypadku nie kierować tam korespondencji do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, ponieważ nie będzie tam odbierana. Korespondencję kierowaną do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej prosimy kierować na podane poniżej dane kontaktowe, to jest adres:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

albo na e-mail: uppatuwr.edu.pl

Zapraszamy!

       Przypominamy też, że Poradnia nigdy nie przyjmowała ani nie przyjmuje oryginałów dokumentów, w związku z czym w żadnym wypadku nie należy ich przesyłać ani dostarczać osobiście ani do Poradni, ani do Opiekuna Naukowego Poradni, nauczycieli akademickich konsultujących porady czy studentów-Członków Poradni.

      Uniwersytecka Poradnia Prawna dokłada starań, by spełniać jak najwyższe możliwe standardy działania, w tym np. w 2020 r. zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i "Rzeczpospolitej" (https://www.rp.pl/Rankingi/306269995-Ranking-Wydzialow-Prawa-2020-studen...).
      Sukces ten udało nam sie powtórzyć w 2021 roku, w którym również zajęliśmy II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych 2021 r. sporządzanym przez "Rzeczpospolitą" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (https://www.rp.pl/Rankingi/306289964-Ranking-studenckich-poradni-prawnyc...). Także w VII Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych sporządzonym w 2022 r. przez "Rzeczpospolitą" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zajęliśmy II miejsce (https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art36593151-ranking-studenckich-porad...)!

 

Kontakt

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

e-mail: uppatuwr.edu.pl