Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki – Prawo rzeczowe i spadkowe – 24 kwietnia 2018 r.

dr Katarzyna Zoń - 30 April, 2018 - 17:38

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium przeprowadzonego dnia 24 kwietnia 2018 r. z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
 
GRUPA 7:

L.p. numer indeksu ocena
1. 279797 bardzo dobry (5,0)
2. 280682 bardzo dobry (5,0)
3. 280728 bardzo dobry (5,0)
4. 279390 dobry plus (4,5)
5. 281038 dobry plus (4,5)
6. 281122 dobry plus (4,5)
7. 281129 dobry plus (4,5)
8. 281279 dobry plus (4,5)
9. 293058 dobry plus (4,5)
10. 279227 dobry (4,0)
11. 279450 dobry (4,0)
12. 279703 dobry (4,0)
13. 281107 dobry (4,0)
14. 281604 dobry (4,0)
15. 283026 dobry (4,0)
16. 293970 dobry (4,0)
17. 281099 dostateczny plus (3,5)
18. 281433 dostateczny plus (3,5)
19. 282198 dostateczny plus (3,5)
20. 279288 dostateczny (3,0)
21. 279818 dostateczny (3,0)
22. 279821 dostateczny (3,0)
23. 280067 dostateczny (3,0)
24. 281358 dostateczny (3,0)
25. 281741 dostateczny (3,0)
26. 282020 dostateczny (3,0)
27. 280472 niedostateczny (2,0)

 
GRUPA 8:

L.p. numer indeksu Ocena
1. 271919 dobry plus (4,5)
2. 280319 dobry plus (4,5)
3. 280718 dobry plus (4,5)
4. 272881 dobry (4,0)
5. 279148 dobry (4,0)
6. 279501 dobry (4,0)
7. 281150 dobry (4,0)
8. 281740 dobry (4,0)
9. 282494 dobry (4,0)
10. 283821 dobry (4,0)
11. 281320 dostateczny plus (3,5)
12. 281374 dostateczny plus (3,5)
13. 282211 dostateczny plus (3,5)
14. 265927 dostateczny (3,0)
15. 274577 dostateczny (3,0)
16. 279130 dostateczny (3,0)
17. 280112 dostateczny (3,0)
18. 281326 dostateczny (3,0)
19. 282674 dostateczny (3,0)
20. 283453 dostateczny (3,0)
21. 279494 niedostateczny (2,0)
22. 279696 niedostateczny (2,0)
23. 279944 niedostateczny (2,0)
24. 280519 niedostateczny (2,0)
25. 281256 niedostateczny (2,0)

mgr Katarzyna Maria Zoń