Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości


ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO II 2019-2023
Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.
 Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r.- 31.01.2023 r.
 Wartość projektu: 17 307 472,60 zł
 
Wsparciem w ramach podnoszenia kompetencji oraz programu stażowego objętych zostanie 255 studentek i studentów.
 
Grupą docelową projektu są studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia z 5 Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego: Filologiczny, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Prawa, Administracji i Ekonomii.
Informacja na stronie UWr https://uwr.edu.pl/wirtualna-sala-zbrodni/
O technologii VR w edukacji akademickiej 
Informacja z otwarcia nowej sali VR