Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Jacek Borowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

e-mail: jacek.borowiczatuwr.edu.pl

tel: 3752344

pokój 122, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Telefon:
3752344
Email:
jacek.borowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Dyżur dr hab. Jacka Borowicza
Konsultacje będą prowadzone zdalnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) w poniedziałki w godzinach od 11.30 do 13.30. Zapraszam do kontaktu  mailowego.W razie potrzeby możliwe są też spotkania rzeczywiste lub zdalne (na platformie MS Teams) w czasie dyżuru (albo w innym dogodnym terminie i innych umówionych godzinach).

Działalność naukowa: 

Dr hab. Jacek Borowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego  - Zakład Prawa Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach prawnej regulacji wykonywania wolnych zawodów, prawnych i organizacyjnych zagadnieniach ochrony informacji ( min. tajemnic pracodawcy i przedsiębiorstwa, danych osobowych i informacji niejawnych). Autor szeregu artykułów naukowych dotyczących wyżej wymienionej problematyki publikowanych min. w takich czasopismach jak: Acta Universitatis Wratislaviensis seria Prawo, Monitor Prawa Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Rejent, Rzecznik Patentowy, a także opinii i artykułów z zakresu stosowania prawa pracy w samorządzie terytorialnym publikowanych w Nowych Zeszytach Samorządowych.