Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

konsultacje 19.02.2020 r.

dr Iwona Zieniewicz - 18 February, 2020 - 18:47

Dnia 19. lutego konsultacje odbędą się w godziach 12.30-14.30. Zmiana godzin spowodowana jest szkoleniem, w którym biorę udzia (9.00-12.00).
Iwona Zieniewicz