Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Phone:
71 3752 402
Email:
iwona.zieniewicz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2010
Konsulatacje dla studentów studiów stacjonarnych:

środa: 14.00-15.00
czwartek: 11.30-12.30
Konsulatacje dla studentów studiów zaocznych:
12. 10. 19 r.: 15.45-16.45
26.10. 19 r. : 16.00-17.00
01.12.19.: 9.30-10.30
22.12.19 r.: 14.00-15.00
01.02.20 r.: 10.15-11.15
Zapraszam

Konsultacje we wrześniu 2019 r.:
czwartek 10.00-12.00
Konsultacje w sesji letniej w roku akademickim 2018/2019:
17.06.2019 r. : 10.30-12.30- konsultacje USOS
24.06.2019 r. 9.30-11.30; w lipcu czwartek:  10.00-12.00.

Konsultacje w semestrze letnim:
13.06.2019 r. konsultacje odbędą się w godzinach 10.30-11.30
środa: 10-30- 11.30
czwartek: 11.00-12.00
konsultacje dla studentów zaocznych:
23.02.2019 r. 15.30-16.30
09.03.2019 r. 11.30-12.30
16.03.2019 r. 11.30-12.30
30.03.2019 r. 11.30-12.30
08.06.2019 r. 15.30-16.30

Konsultacje USOS: piątek 01.02.:  11.00-12.00
Konsultacje w sesji zimowej: czwartek 10.00-12.00

Konsultacje w  zimowym 2018/2019:
środa 11.30-12.30
czwartek 10.30-11.30
Konsultacje dla studentów zaocznych:
07.10.2018 r.-  14.45-15.45
08.12.2018 r.- 11.00-12.00
16.12.2018 r.-  14.45-15.45
19.01.2019 r.-  14.45-15.45
26.01.2019 r.-  14.45-15.45
 

Research career: 

Zainteresowania badawcze publikacje naukowe z zakresu problematyki związanej z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystania opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarności kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, a także wykorzystania kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych badaniom dokumentów i ogólnokryminalistycznych (udział i wygłoszenie referatu) : w Polsce, na Litwie, w Rumunii, we Włoszech.