Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Phone:
71 3752 402
Email:
iwona.zieniewicz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:
środa: 10.00-12.00
12 czerwca konsultacje odbędą się w godzinach 9.15-11.15
Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:
24.02.2024 r.: 14.00-15.00
14.04.2024 r.: 10.30-11.30
27.04.2024 r.: 14.00-15.00
08.06.2024 r.: 10.30-11.30
15.06.2024 r.: 11.30-12.30.
Możliwe są konsultacje na platformie TEAMS w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową. Link do zespołu konsultacji: Konsultacje - semestr letni 2023/2024 |https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AMYDNJNNa4cZQNt8XH1ViGgakjkKcqgsH...
Zapraszam!

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:
Konsultacje 05.02.2024 r. : 10.00-11.00
Konsultacje 07.02.2024 r. : 10.00-11.00
środa 11.00-13.00
20.12.2023 r.- konsultacje odbędą się w godzinach 10.00-12.00

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:
14.10.2023 r.- 12.00-13.00 (stacjonarne)
28.10.2023 r.- 16.45-17.45 (stacjonarne)
25.11. 2023 r. - 11.30-12.30 (stacjonarne)
03.12.2023 r.- 14.00-15.00 (stacjonarne)
28.01.2024 r.- 09.45-10.45 (stacjonarne)
Proszę sprawdzać  terminy konsultacji na bieżąco.
Możliwe są konsultacje na platformie TEAMS w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową. Link do zespołu konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMYDNJNNa4cZQNt8XH1ViGgakjkKcqgsH...
Zapraszam

Research career: 

Zainteresowania badawcze publikacje naukowe z zakresu problematyki związanej z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystania opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarności kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, wykorzystania kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, roli nowych technologii w kryminalistyce i dydaktyce.
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych badaniom dokumentów i ogólnokryminalistycznych (udział i wygłoszenie referatu) : w Polsce, na Litwie, w Rumunii, we Włoszech.Zainteresowania badawcze i publikacje naukowe dotyczą problematyki związanej z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystania opinii pismoznawczej  w postępowaniu w postępowaniu karnym, administracyjnym i cywilnym,  interdyscyplinarności kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok. Czynne  Udział w komitecie organizacyjnym cyklicznej cyklicznej konferencji Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma. Udział w szkoleniu „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” - 2018 r. Udział w projekcie „ Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019 – 2023, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z310/18.