Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wpis ocen do USOS z egzaminu z 13 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że wpisałam do systemu USOS oceny z przeprowadzonego dzisiaj za pośrednictwem MS Forms egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów V roku jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa, którzy mieli ten egzamin jeszcze zaległy z III roku studiów (egzamin przeprowadzony w ramach wcześniejszej sesji egzaminacyjnej dla studentów ostatniego roku studiów).
W związku z tym proszę, by osoby, które przystąpiły do tego egzaminu, sprawdziły, czy ocena z niego pojawiła im się w USOS - ewentualny brak oceny proszę sygnalizować drogą mailową na mój mail służbowy do piątku 15 maja 2020 r. do godz. 12.00. Również mailowo do piątku 15 maja 2020 r. do godz. 12.00 osoby zainteresowane mogą przesyłać (tylko z uczelnianych maili studenckich) pytania odnośnie do sposobu ocenienia swojej pracy egzaminacyjnej (zdalne konsultacje USOS), na które otrzymają indywidualną odpowiedź. 
dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska