Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Oceny z ćwiczeń z prawa cywilnego – części ogólnej i prawa zobowiązań (grupa nr 1 II SNP(z)) w protokole USOS

dr Bogna Kaczorowska - 3 June, 2020 - 18:56

Szanowni Państwo,

oceny końcowe z ćwiczeń z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej i prawa zobowiązań wystawione na podstawie wyników kolokwium semestralnego przeprowadzonego 30 maja br. studentom grupy nr 1 II roku SNP(z) spełniającym warunki uzyskania zaliczenia w bieżącym semestrze zostały wprowadzone do protokołu USOS.
Zestawienie wyników kolokwium i oceny Państwa pracy w ciągu semestru oraz ocen końcowych dostępne jest w zakładce „Materiały dla studentów”.
Uwagi dotyczące wpisanych ocen można zgłaszać drogą elektroniczną.

Pozostali studenci uzyskają oceny końcowe po uzupełnieniu niezaliczonego materiału.

Z poważaniem

Bogna Kaczorowska