Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SSA(3)II - Podstawy prawa pracy - materiały do wykładu z 17 czerwca 2020 r.

dr Jacek Borowicz - 15 June, 2020 - 11:49

Materiały do wykładu Podstawy Prawa Pracy planowanego na 17 czerwca 2020 r. zostały rozesłane w trybie indywidulanym oraz zamieszczone w zakładce "materiały dla studentów".