Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Inkubator Doskonałości Naukowej – Digital Justice zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series

Adam Kaczyński - 15 February, 2022 - 12:25

Inkubator Doskonałości Naukowej – Digital Justice zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series.
Tym razem w ramach organizowanych przez Inkubator spotkań mgr Michalina Marcia poruszy temat gromadzenia materiału dowodowego z wykorzystaniem nowych technologii w postępowaniu karnym w kontekście prawa do obrony. Mgr Marcia prowadzi badania na wskazany temat w ramach swojej pracy doktorskiej, którą realizuje pod kierunkiem prof. Mariusza Jabłońskiego. W trakcie spotkania poruszy kwestie istniejących modeli gromadzenia danych w ramach postępowaniu, czynności nakierowanych zarówno na pozyskiwanie treści komunikatów jak i metadanych oraz zagrożeniach dla prawa do obrony, m. in. prawa do aktywnego udziału w postępowaniu, czy wolności od samooskarżenia, wiążących się z wykorzystaniem dowodów elektronicznych, a także z trudnościami w zakresie ustalenia spójnej klasyfikacji danych podlegających gromadzeniu. Doktorantka opowie również o zamierzonych celach badań, zasadniczych pytaniach badawczych, jakie wiążą się ze wskazanym tematem oraz planowanych badaniach komparatystycznych.  

Michalina Marcia jest doktorantką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, swoje zainteresowania badawcze rozwija także pracując jako Research Assistant w Inkubatorze Digital Justice. Jest autorką zarówno publikacji krajowych, jak i zagranicznych na temat standardów czynności dowodowych podejmowanych w procesie karnym, w tym właśnie z wykorzystaniem nowych technologii, w przeszłości podejmowała również problematykę dostępu do adwokata w sprawach karnych, w tym m. in. poprzez badania związane z projektem „Corona and Open Justice” zainicjowane w ramach programu EDELNet+.  

Wydarzenie odbędzie się na wydziale (sala 418A) w reżimie sanitarnym (sala może ulec zmianie!), a także będzie dostępne online na platformie MS Teams. 
W celu otrzymania linku do spotkania na Teams prosimy o kontakt na adres digital.justiceatuwr.edu.pl
Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na FB Digital Justice Center: https://www.facebook.com/events/475565247611569

Media społecznościowe Inkubatora Digital Justice:  
Facebook (@DigitalJusticeUWr) i  
Twitter (@DigitJusticeUWr