Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

II Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe „Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym”

Adam Kaczyński - 22 March, 2022 - 15:44

II Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe „Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym”

Organizatorzy: Zakład Postępowania Cywilnego, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAE UWr, OIRP we Wrocławiu, ORA we Wrocławiu

Patroni honorowi: Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Dziekan WPAE UWr, SSP „Iustitia” Oddział we Wrocławiu

Termin: 22 kwietnia 2022 r.

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Sala Unii Europejskiej, bud. D

Szanowni Państwo,

zapraszamy na II Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe na temat „Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym”, organizowane przez Zakład Postepowania Cywilnego oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu i Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu. Seminarium odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w Sali Unii Europejskiej (1D) w budynku D WPAE UWr.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi praktycznych aspektów przeprowadzania dowodów elektronicznych w postępowaniach sądowych. Referaty zostaną wygłoszone przez przedstawicieli nauki prawa i praktyki prawniczej specjalizujących się w dziedzinie informatyzacji postępowania cywilnego.

Zaproszenie do udziału w Seminarium skierowane jest do naukowców i prawników praktyków (w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych i komorników). Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego: https://forms.office.com/r/8BVkGTL5wN (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Na tej podstawie uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Przedstawicielom samorządów zawodowych przysługuje 5 punktów szkoleniowych.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji Seminarium można uzyskać pod adresem: maria.kaczorowskaatuwr.edu.pl.