Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Delegacja z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie gościła na naszym Wydziale!

Adam Kaczyński - 9 December, 2022 - 08:43
Miło nam poinformować, że 7 grudnia 2022 r. na WPAE gościliśmy delegację z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie na czele z jej Prezesem Maciejem Biernatem. Spotkanie na WPAE odbyło się w związku z podpisaniem porozumienia o współpracy edukacyjnej, naukowej i organizacyjnej pomiędzy UWr a PWPW. Koordynacją działań w ramach porozumienia będzie zajmował się Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. W spotkaniu wzięli udział prof. Jacek Przygodzki – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Aleksandra Grynkiewicz – Dyrektor Centrum Edukacji i Szkoleń PWPW, Michał Krupa – Dyrektor Biura Strategii i Zarządzania Projektami PWPW oraz dr Rafał Cieśla z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. (więcej nt. porozumienia: https://uwr.edu.pl/uniwersytet-wroclawski-podpisal-porozumienie-z-polska-wytwornia-papierow-wartosciowych-w-warszawie/).     

Przy okazji wizyty nasi goście odwiedzili laboratorium badań dokumentów KK WPAE, bibliotekę i czytelnię WPAE oraz „Wirtualną Salę Zbrodni” CTWR WPAE, gdzie mogli sprawdzić jak wygląda przestrzeń dydaktyczna dotycząca wirtualnego miejsca zdarzenia, w której już wkrótce studenci prawa, administracji, kryminologii, kryminologii prawniczej, chemii i toksykologii sądowej a także innych kierunków studiów na UWr będą mogli uczyć się jak prawidłowo należy przeprowadzać oględziny miejsca zdarzenia, a także w jaki sposób należy poszukiwać, ujawniać i zabezpieczać ślady kryminalistyczne. Dziękujemy bardzo wszystkim pracownikom UWr za zaangażowanie i wsparcie podczas spotkania!    

Należy podkreślić, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest jedną z najnowocześniejszych firm w sektorze security printing o charakterze globalnym. PWPW od ponad stu lat realizuje projekty mające strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli pełniąc rolę wyłącznego dostawcy druków zabezpieczonych co stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa. PWPW obecnie wytwarza najwyższej jakości dokumenty zabezpieczone i jest dostawcą wysokospecjalistycznych rozwiązań informatycznych do obsługi dokumentów. Wytwórnia produkuje druki zabezpieczone, takie jak banknoty, paszporty, wizy, znaczki, banderole akcyzowe, a także tachografy cyfrowe, karty ID oraz systemy IT służące do obsługi dokumentów identyfikacyjnych.   

Serdecznie dziękujemy za wizytę na naszym Wydziale!  

fot. Paweł Piotrowski