Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Erasmus+ rekrutacja 2023

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 30 January, 2023 - 23:59

Zapraszam do udziału w rekrutacji na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ 

Na podstawie zarządzenia 20/2022 Dziekana WPAE uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we wtorek, 28 lutego 2023 r. w gabinecie 219A  (stacjonarnie). Początek rozmów: godz. 9:00. Harmonogram rozmów zostanie podany do wiadomości 24 lutego 20223.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Obsługi Studenta do 23 lutego 2023 r. w białej papierowej teczce:

  • Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów      
  • List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wybór maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu
  • wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) do każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni.
  • zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy,
  • albo też zaświadczenie wydane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
  • CV (tabelaryczne)
  • Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności)
  • Pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej
  • Potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. (fakultatywnie).

Papierową teczkę proszę opisać wg wzoru: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz państwo uczelni pierwszego wyboru (np. Janina Kowalska, Prawo III, Austria; Karol Nowak, Administracja (I) II rok, Litwa).

Lista uczelni partnerskich jest dostępna pod adresem: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia

Zachęcając do udziału, pozdrawiam

Bartłomiej Krzan
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
Wydziałowy koordynator programu ERASMUS+