Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ogólnopolska konferencja naukowa Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej

Karol Greinert - 29 July, 2023 - 17:45

6 września 2023 r., w 22 rocznicę uchwalenia ustawy o dostępie do informacji publicznej serdecznie zapraszam na konferencję organizowaną przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W gronie świetnych specjalistów w dziedzinie dostępu do informacji publicznej, łączących działalność naukową z praktyką stosowania UDIP zarówno od strony ubiegających się o dostęp do informacji, jak i podmiotów zobowiązanych, zajmiemy się jego praktycznymi jego aspektami.
Wśród prelegentów:
prof. Agnieszka Piskorz-Ryń
prof. Martyna Wilbrandt-Gotowicz
mec. Magdalena Czaplińska
prof. Mariusz Jabłoński
dr Krzysztof Wygoda
dr Bartosz Wilk
dr Dariusz Wasiak
dr Tomasz Radziszewski
Patronem konferencji jest Wolters Kluwer Polska - wydawca najnowszego i najobszerniejszego zarazem komentarza do UDIP- A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła (red.), Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2023.
https://www.profinfo.pl/.../ustawa-o-dostepie-do...
#Konferencja w dogodnej formie on-line, organizator przewiduje wydanie zaświadczeń ze wskazaniem liczny godzin, co może być istotne zwłaszcza dla tych przedstawicieli zawodów prawniczych pieczołowicie zbierających punkty szkoleniowe.
Szczegóły organizacyjne:
Zgłoszenia na konferencję do 1 września 2023 r. na adres mailowy: kpkonatuwr.edu.pl
• W zgłoszeniu prosimy wskazać imiona i nazwiska Uczestnika lub Uczestników wraz ze wskazaniem ich adresu e-mail oraz oznaczenie podmiotu wnoszącego opłatę - adres ten będzie wykorzystany do wysłania informacji o płatności, indywidualnego linku umożliwiającego uczestniczenie w konferencji on-line oraz do wysyłki certyfikatu uczestnictwa w konferencji w formie pliku pdf
(w certyfikacje zostanie wskazany czas trwania konferencji – istotny przy naliczaniu punktów szkoleniowych dla osób objętych obowiązkiem uczestnictwa w szkoleniach)
Koszt opłaty konferencyjnej:
• 100 zł za osobę
• numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty oraz informacje istotne do jej prawidłowego dokonania zostaną przesłane po 10 sierpnia 2023 r. na adres mailowy, z którego nastąpi zgłoszenie Uczestnika/Uczestników na konferencję.
Linki pozwalające na uczestnictwo on-line w konferencji zostaną wysłane imiennie na podane adresy mailowe Uczestników w dniu 6 września 2023 r. do godz. 9:30.