Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Serdeczne gratulacje dla dr hab. Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej prof. UWr

Karol Greinert - 28 March, 2024 - 16:01

Gratulujemy Pani dr hab. Agnieszce Frąckowiak-Adamskiej uzyskania stypendium na sfinansowanie pobytu naukoweego na New York University  z programu NAWA Bekker.