Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wpis do USOS ocen z egzaminu poprawkowego z Prawa rzeczowego i spadkowego z 12.09.2023 r., konsultacje

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr - 13 September, 2023 - 12:59

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że po sprawdzeniu prac egzaminacyjnych właśnie wpisałam do USOS oceny wystawione z egzaminu poprawkowego (egzamin w II terminie) z Prawa rzeczowego i spadkowego, jaki przeprowadziłam dla studentów III roku jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa we wtorek 12.09.2023 r.
Konsultacje USOS dotyczące tego egzaminu (z możliwością wglądu do prac egzaminacyjnych i sposobu ich ocenienia) zostaną przeze mnie przeprowadzone w czwartek 14.09.2023 r. w godz. 11.00-12.00 w gab. 104 w bud. A.
Uprzejmie proszę wszystkie osoby, które przystępowały do tego egzaminu, aby sprawdziły w USOS, czy jest dla nich widoczna otrzymana ocena. Ewentualny brak oceny proszę zgłaszać osobiście na wskazanych powyżej konsultacjach w dniu 12.09.2023 r. w godz. 11.00-12.00 albo drogą mailową na mój mail służbowy do czwartku 12.09.2023 r. do godz. 10.30.