Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

OBWIESZCZENIA KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Karol Greinert - 17 Maj, 2024 - 07:56

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 O ZGŁOSZONYCH KANDYDATACH  
 do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora UWr na kadencję 2024 - 2028

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 O ZGŁOSZONYCH KANDYDATACH  
 do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kadencję 2024 - 2028

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 O ZGŁOSZONYCH KANDYDATACH  
 do Senatu UWr w grupie nauczycieli będących profesorami i profesorami UWr na kadencję 2024 - 2028

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 O ZGŁOSZONYCH KANDYDATACH  
 do Senatu UWr w grupie nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr na kadencję 2024 - 2028