Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia

Address: 
pokój 6, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Telefon: 
+48 71 375 23 71, kom. +48 691 944 003
Emails: 
podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl doktoranckie.wpae@uwr.edu.pl

There is currently no content classified with this term.