Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Sekcja Finansowa

Address: 
Uniwersytecka 22/26, pok 14, 50-145 Wrocław
Telefon: 
+48 71 3752988
Pełnomocnik dziekana do spraw finansowo-administracyjnych: 
Starszy referent: 

There is currently no content classified with this term.