Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

III edycja konkursu na glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Karol Greinert - 11 March, 2024 - 16:33

Szanowni Państwo
w imieniu Władz Dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
zapraszamy studentów studiów I i II stopnia kierunku Administracja WPAE do wzięcia udziału w III edycji konkursu na glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2024 r., sygn. akt I SA/Sz 634/23 organizowanego w ramach Dnia Administratywisty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Szczegóły konkursu dostępne są na plakacie i pod poniższym linkiem:
https://www.facebook.com/events/323938546879498